Jesteśmy pracownią architektoniczną, która powstała w 1991 roku pod nazwą Decorum Architekci, żeby obecnie funkcjonować jako AZT Architekci. Na przestrzeni swojej działalności Partnerami Zbigniewa Tomaszczyka byli Ryszard Piwowar, Marcin Zabłocki oraz Irena Lipiec.

W centrum naszego zainteresowania jest człowiek w kontekście miejsca, otaczającej go przestrzeni, materii jak i historii i tradycji. Doświadczenia zdobyte w pierwszych latach, gdy zajmowaliśmy się również szeroko pojętym designem pozwalają nam spojrzeć na zagadnienia architektury oraz wnętrz z dużo większą świadomością problemów jakie stwarza obecna cywilizacja w komunikacji człowieka z otaczającym światem.

Wierzymy, że jakość otoczenia ma wpływ na jakość życia. Dlatego z taką samą starannością projektujemy i realizujemy: hotele, szkoły, biura, obiekty usługowe, jak i prywatne rezydencje i mieszkania.

Prowadziliśmy wykłady dla studentów Wydziału Architektury PW a obecnie prowadzimy zajęcia na Wydziale Wnętrz i Architektury WSEiZ.

Jest nas 10 architektów, na co dzień współpracujemy z liczną grupa doświadczonych inżynierów z różnych dziedzin. Od końca 2017 pracownię prowadzi architekt Zbigniew Tomaszczyk.

 

Szanowni Państwo,
w związku z planowanym projektem połączenia, Zarząd i Komplementariusz spółek:
AZT Architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-732) Warszawa, ulica Czerska numer 8 lok. 10 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000574937,
oraz
AZT Architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-732) Warszawa, ulica Czerska numer 8 lok. 10, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczypod numerem KRS 0000708349,
działając na podstawie art. 500 § 2’1  w zw. z art. 499 § 1 pkt. 1 i art. 498 Kodeksu spółek handlowych, uzgodniły Plan Połączenia Spółek, który zamieszczamy poniżej:
Plan Połączenia Spółek